Op je profiel is jouw speelnaam en avatar te zien, deze kun je instellen bij "instellingen".
Wat je nog meer op jouw profiel kunt zien:

Of je online bent
Hoeveel respect je hebt
Wat jouw positie is
Hoeveel kechs je hebt
Het aantal bezoekers
Je rank
Je locatie (hier kun je jouw buurt/ woonplaats invullen bij "instellingen")
Je totale speeltijd
Social accounts
Het aantal succesvolle uitbraken
Je Bio (die kun je invullen via "instellingen")
Welke bende je zit en jouw functie daarin
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !